Resiliensverkstan

Jag driver Resiliensverkstan tillsammans med Liselotte B. Abel. Vi vill dela med oss av verktyg som vi samlat på oss genom åren, som främjar livsenergi, självförverkligande, kreativitet, glädje och lust, samt förmågan att fokusera. Vi tänker att vägen dit är att hitta balansen mellan prestation och återhämtning, som finns inom var och en av oss. Vi behöver hitta det sätt som passar oss bäst, där det blir lätt och roligt.

Våra hjärnor är gjorda för långsamhet, med intryck som vi är bekanta med. I naturen finns den miljön som hjärnan känner igen sedan urminnes tider. Den ger en vila för hjärnan som genererar den motståndskraft som behövs för att klara vardagslivets stress och utmaningar.

Naturen är en del, en viktig del, av vår arena där vi gemensamt upptäcker styrkor och resurser för hållbart liv i balans. Dagens forskning visar att både fysisk aktivitet och naturen har en stor betydelse för att bibehålla sin hälsa samt återhämtar sig vid ohälsa.

”Vår vision är att bidra med inspiration till ett hållbart och blomstrande liv, en hälsokultur där man är steget före stressohälsa och utmattning.”

Resiliensverkstan erbjuder tre olika program:

Steget före, som vänder sig till medarbetare som befinner sig i stressohälsa som kan leda till utmattning och sjukskrivning.       

    

Coachande bemötande för chefer och HR,  som ger ett stöd för hur man i tid ser signaler på stressohälsa och om bemötande samband med att medarbetare återgår i arbete efter utmattning. 

Grön rehabilitering, 12 veckors program för medarbetare som är sjukskrivna för utmattning.

Vi ser fram emot att få berätta mer om vad vi kan erbjuda, boka in ett kostnadsfritt möte med oss idag!

Cecilia Nilsson, naturpedagog, montessorilärare och coach

Liselotte Bergenzaun Abel, leg psykoterapeut, trädgårdsterapeut, coach

www.resiliensverkstan.com

kontakt@resiliensverkstan.com