”Genom att skapa glädje, energi och tillit till de berörda människorna så stärks den enskilda individen och gruppen.”

Teambuilding

I dagens samhälle behöver vi hela tiden prestera för att hänga med på marknaden. Kärnan i det är att kunna samarbeta och det är det vi övar på under dagen.

Ni gör något kul, nytt och utmanande. Alla är en bit i ett pussel där alla bitarna behövs.

Ni kommer att träna samarbete som stärker relationerna mellan er kollegor och det skapar en samhörighet samtidigt som ni skrattar tillsammans.

I ”leken” behöver ni lyssna på varandra, hjälpa varandra, komma med idéer, reflektera och diskutera över er grupps insatser samt träna ledarskap.

Kärnan i allt vi gör idag är samarbete, komma nära varandra på ett sätt som ni kanske inte gör på jobbet. Locka fram skratt! Det stärker relationerna och skapar en samhörighet. Träna tillit till sin egen förmåga och till sina kollegors. Under dagen får ni även träna er i olika roller. Dessa ingredienser höjer motivationen och ni kommer att prestera bättre på arbetet.

Jag erbjuder en underhållande och utmanande teambuilding där alla i gruppen behövs för att lyckas. Vi är utomhus under hela dagen för att stimulera så många sinnen som möjligt. Uppdragen innehåller fysisk aktivitet, klurigheter, utmaningar, olika roller, närkontakt, tillit till sig själv och till varandra samt ger massa skratt.

Ett skräddarsytt upplägg för er!

Kontakta mig för ett upplägg som passar er grupp bäst.