Cecilia Nilsson

Som utbildad coach, gruppcoach och hälsocoach lyssnar jag även på det som inte sägs och ställer sedan frågorna som tar dig vidare i din utveckling, mot ditt mål. Jag är också naturpedagog och lärare med lång erfarenhet av att använda naturen som verktyg i undervisningen. Detta kännetecknar även mitt arbetssätt som coach, då coachsamtal, övningar och teambuilding kan ske utomhus och med hjälp av naturliga material.

För att lyckas med personlig utveckling behöver vi prioritera hälsa och balans i livet, både privat och på arbetsplatsen. Att få se en individ eller grupp utvecklas, hitta tillbaka till glädjen och kommunicera bättre stärker min övertygelse om att alla kan växa genom coaching.

Att sprida energi och på ett lekfullt sätt inspirera till utveckling genomsyrar mitt arbetssätt. Min uppväxt med ”skavsår” gör att jag har en väldigt fin närvaro och en god känsla för att läsa av och höra det som inte sägs. Jag älskar det jag gör. Jag vill att du ska älska det du gör.

Varför?

I dagens samhälle är vi ofta väldigt bra på att tänka men hur är era känslor? Ibland behöver vi arbeta med att hitta känslan, den finns där, vi behöver bara leka kurragömma. ”Den som söker han finner”. Utifrån det tar vi oss steg för steg mot målet. Med ny kunskap, medvetenhet och ett starkt varför kan ni skapa motivation för att ta er framåt.

Var & När?

Coachsamtal kan genomföras enskilt eller i grupp. Det kan vara på min mottagning i Vessigebro, på er arbetsplats, promenerandes i naturen eller över telefon. Det kan även ta sig form av teambuilding eller utbildning för ett arbetslag eller annan grupp. Jag skräddarsyr ett upplägg som passar just dig/er.

Hur?

Vi stannar upp och ser hur det är nu och tar reda på vad målet är. Vilka behov ni har, era värderingar och era styrkor. Vi kommer att kommunicera på flera olika sätt och ofta plockar jag även in naturen som en arena för att ni ska finna era svar. Lekfullhet och energi är viktigt för att våga gå utanför boxen och prova en ny väg.

”Att ta det första steget är den viktigaste delen av en förändring och utan tvekan den mest betydelsefulla”.