Cecilia Nilsson

Som ICF Certifierad coach lyssnar jag på det som sägs och det som inte sägs och ställer sedan frågorna som tar dig vidare i din utveckling, mot ditt mål.

Jag är pedagog och naturpedagog i grunden och jag ser tydligt vilken effekt utomhusmiljön har på vårt välmående.

Min coaching kännetecknas av att naturen finns med i någon form. 

För att lyckas med personlig utveckling behöver vi prioritera hälsa och balans i livet, både privat och på arbetsplatsen. Att få se en individ eller grupp hitta sina svar och utvecklas till sin fulla potential är en ynnest. 

Jag är övertygad om att alla som vill en förändring/utveckling kan växa genom coaching.

Att sprida energi och på ett lekfullt sätt inspirera till utveckling genomsyrar mitt arbetssätt.

Min uppväxt med ”skavsår” gör att jag har en väldigt fin närvaro och en god känsla för att läsa av och höra det som inte sägs.

Jag älskar det jag gör. Jag vill att du får möjligheten att älska det du gör.

ACC_Visual logga ICF

Varför?

I dagens samhälle är vi ofta väldigt bra på att tänka men hur är era känslor? Ibland behöver vi arbeta lite mer för att hitta känslan. Utifrån det tar vi oss steg för steg mot målet. Med ny kunskap, nya insikter, medvetenhet och ett starkt varför så kan ni skapa motivation för att ta er framåt.

Var & När?

Coachsamtal kan genomföras enskilt eller i grupp. Det kan vara på min mottagning i Vessigebro, på er arbetsplats, promenerandes i naturen eller över telefon. Det kan även ta sig form av teambuilding eller utbildning för ett arbetslag eller annan grupp. Jag skräddarsyr ett upplägg som passar just dig/er.

Hur?

Vi stannar upp och ser hur det är nu och tar reda på vad målet är. Vilka behov ni har, era värderingar och era styrkor. Vi kommer att kommunicera på flera olika sätt och ofta plockar jag även in naturen som en arena för att ni ska finna era svar. Lekfullhet och energi är viktigt för att våga gå utanför boxen och prova en ny väg.

”Att ta det första steget är den viktigaste delen av en förändring och utan tvekan den mest betydelsefulla”.