”When things change inside you, things change around you”.

Individuell coaching för arbetsplatser

Jag erbjuder individuell coaching för medarbetaren som vill växa i sin roll och som vill nå bättre resultat i sitt arbete, eller till medarbetaren som av någon anledning inte fungerar i arbetsgruppen. Coaching är också ett effektivt redskap för medarbetaren som behöver särskilt stöd i en fråga.

Coachingmötet kan ske i anslutning till arbetsplatsen eller på min mottagning i Vessigebro. Samtalen kan även ske under promenader eller per telefon. Vi hittar tillsammans den bästa lösningen för ert företag