Du har svaret

Stanna upp, lyssna, känn

så hör du det

Individuell coaching på arbetsplatsen

Jag erbjuder tre olika coachprenumerationer.

Vad finns det för förväntat/ möjligt resultat av coaching:

  • Att varje medarbetare får möjlighet att maximera sin motivation, kreativitet och resultat. Det leder också till att teamet stärks tillsammans.
  • Förstärker arbetsplatsens kvalité
  • Ökar självkänslan, självförtroendet hos medarbetaren
  • Skapa en balans mellan arbetsliv och privatliv som gör att välmåendet ökar och sjukskrivningar minskar
  • Motverkar utmattning, ökar prestationen och förbättrar sitt självledarskap
  • Förbättrar kommunikation och relationer
  • Bidrar till att skapa en arbetsplats där både hjärta och hjärna får utrymme
  • Där vi lägger fokus, där finns vinsterna med coachning: nöjdare medarbetare, bättre självledarskap, mer motiverad personal, lägre sjukskrivningar, ökad prestation och mer ansvarstagande. 

När medarbetarna får ansvara för sina egna mål och resultat innebär det en större produktivitet, och också förbättrad hälsa och välmående.

Vi startar alltid samarbetet med en kartläggning över nuläget och vi avslutar med samma kartläggning för att se utvecklingen.

Kontakta mig vid intresse för coachingprenumeration.