Gruppcoaching

Ibland behöver gruppen hjälp utifrån för att hitta ett arbetssätt som passar för att de ska kunna arbeta tillsammans. Det kan vara en ny konstellation där man behöver arbeta fram en vision, värderingar och sätta normer. Eller en grupp som har arbetat länge och behöver utvecklas vidare, arbeta med varandras relationer och med kommunikationen.

Jag kan hjälpa er så att er personal får måndagslängtan? Hur skulle det vara om alla dina medarbetare kom till jobbet varje dag med glädje, lust och energi och som skapar arbetsglädje, motivation, kreativitet och goda resultat.

Ges dessa möjligheter till varje enskild medarbetare så stärks gruppen och de kommer göra sitt bästa, må bra, vara lösningsorienterade, hålla sig friska och ge bra service som i sin tur genererar fler arbeten till företaget.

Vill du ge din personalgrupp denna möjlighet att växa som person och som kollega? Eller vill du som ledare utforska hur du skulle kunna utveckla ditt arbete kring personalfrågorna?

I gruppcoachingen ingår:

  • Kommunikation – hitta fungerande sätt att kommunicera tydligt och lyssna mer på varandra.
  • Tydliggöra mål och ha gemensamma visioner.
  • Undersöker vilka förväntningar vi har på oss själva och varandra, samt på gruppen.
  • Förbättra samarbetet.
  • Vi tittar på balansen för att alla ska må bra och kunna ta sitt ansvar.
  • Öka förståelsen för de olika rollerna.
  • Gruppcoaching sträcker sig över tid, hur lång tid kommer vi överens om efter första mötet. Mellan träffarna finns alltid möjlighet till stöd.

Det här är absolut värt att prova, om du är mån om din grupp!

”Skratta, våga, utmana, känn glädjen.
Du är en del i pusslet och du är värdefull”